Naszą ambicją jest zindeksowanie wszystkich dostępnych ksiąg metrykalnych z dawnych województw łęczyckiego i rawskiego. Indeksujemy zarówno nasze zasoby, jak i materiały opublikowane w sieci. Zdarza się nam również indeksować metryki z pogranicznych terenów, ponieważ często znajdują się tam informacje o ludziach mieszkających na obszarze naszego zainteresowania. Jest to szczególnie ważne, gdy brakuje ksiąg właśnie w naszych parafiach. Wszystkie indeksy publikujemy niezwłocznie w naszej bazie danych ELIZA. Już dziś znajduje się w niej mnóstwo, często unikalnych i bezcennych, informacji zarówno dla genealoga jak i historyka regionu.

Nie dublujemy pracy innych, zatem jeśli wykonano indeksację w ramach innej inicjatywy nie będziemy jej powtarzać. Zdarza się jednak, że osoby, które wykonały indeksy dla innych baz danych metrykalnych przesyłają nam swoje indeksy. W takiej sytuacji publikujemy je w naszej bazie.

Publikujemy dane zgodnie z polskim prawem, a zatem indeksy urodzonych starsze niż 100 lat, a indeksy małżeństw i zgonów starsze niż 80 lat.

Indeksujemy wszystkie metrykalia, zarówno wyznaniowe jak i cywilne. Jeśli w bazie danych znajdziecie interesującą miejscowość i nie ma ona dodatkowych oznaczeń w nawiasie oznacza, że są to metryki wyznaniowe katolickie. W przypadku metryk cywilnych dodajemy skrót ASC (Akta stanu cywilnego), w przypadku innych wyznań stosujemy następujące skróty: MOJŻ – mojżeszowe, EWANG – ewangelickie, PRAWOSŁ – prawosławne, MENNO – mennonickie.

W przypadku, gdy w danej miejscowości istnieje więcej niż jedna parafia w nawiasie dodajemy dodatkową informację (np. imię patrona lub nazwa dzielnicy). Zdarza się również, że parafia zmieniła siedzibę ale kontynuuje tradycję poprzedniczki – w takiej sytuacji podajemy dzisiejszą nazwę parafii, a w nawiasie historyczną.

Zapraszamy do współpracy – każdy może pomóc w indeksacji gromadzonych przez nas materiałów. Dzięki temu możemy lepiej poznać historię naszych rodzin ale również historię regionu. Chcesz pomóc – napisz: indeksacja@eliza-bzura.pl.