Regulamin korzystania z Serwisu

§ 1

Dostęp do Serwisu związany jest z akceptacją Polityki Prywatności Stowarzyszenia „Nad Bzurą” oraz z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.

§ 2

Wydawcą Serwisu internetowego oraz producentem baz danych w rozumieniu Ustawy o ochronie baz danych jest Stowarzyszenie „Nad Bzurą”.

§ 3

Szczególnej ochronie podlega logotyp, format, struktura oraz baza danych projektu „Eliza”.

§ 4

Wszelkie prawa do serwisu zastrzeżone są na rzecz Stowarzyszenia „Nad Bzurą”, prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji oraz do bazy danych są zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Nad Bzurą” lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy ze Stowarzyszeniem „Nad Bzurą” – są udostępniane na stronach Serwisu.

Zarówno Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

§ 5

Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie, nie oznacza nabycia przez użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz do baz danych zawartych w Serwisie.

Zabronione jest w szczególności:

  • dokonywanie w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Serwisu lub jego części
  • pobieranie zawartości bazy danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej co do jakości lub ilości części

W celu ochrony baz danych przed kopiowaniem część rekordów baz jest losowo znakowana.

§ 6

Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy.

§ 7

Jakiekolwiek inne niż określone w § 6 korzystanie z utworów i bazy danych udostępnianych na stronach Serwisu, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Stowarzyszenia „Nad Bzurą”, jest zabronione, a naruszenie praw Stowarzyszenia „Nad Bzurą” (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy ze Stowarzyszeniem „Nad Bzurą” są udostępniane na stronach Serwisu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

§ 8

Dane i informacje udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Stowarzyszenie „Nad Bzurą” uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Stowarzyszenia „Nad Bzurą”, Stowarzyszenie „Nad Bzurą” nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Serwisie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Serwisu.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu ponosi użytkownik. Stowarzyszenie „Nad Bzurą” nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu ewentualnych szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu.

Powyższy Regulamin został opublikowany oraz udostępniony w Serwisie eliza-bzura.pl w postaci umożliwiającej jego utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych w dniu 30 lipca 2022 roku.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.